Antenneanlegg

Vi installerer nye cat 6 anlegg for antennesystemer for fiber. Vi leverer små og store anlegg for parabol og det digitale bakkenettet (Riks-TV).

Vårt søsterselskap TeleData Øst Gjøvik har ENA-sertifisering hos Post- og Teletilsynet (tidligere TIA og KIA).