Skoler og institusjoner

Gjøvik Installasjon har hatt mange installasjoner i ulike offentlige bygg. Installasjoner på flere skoler og institusjoner har gitt oss unik kompetanse på feltet.

Gjøvik Installasjon leverer energieffektive bygg som blir styrt av EIB-løsninger. Vi har opparbeidet oss god erfaring med å samkjøre mot alle berørte faggrupper. Dørsystemer, brannvarslingssystemer, datasystemer, telesystemer, alarmsystemer, bare for å nevne noen.